Browsing: بازی اندروید

اندروید بازی های چندنفره
4

به زودی نوروز هم فرا می رسد و خانواده بار دیگر در کنار بزرگ های خانواده جمع می شوند تا سال جدید را جمع بگیرند. در این میان، گوشی های اسمارت جا باز کرده اند که باعث گوشه نشینی افراد و پراکنده شدن جمع خانواده و اقوام می شوند. البته در این میان بازی هایی هم هستند که جمع را گرد هم می آورند و همگی را به خنده و شادی وا می دارند. حال که اسمارت فون ها در حال حکمرانی اند، می توان از آن ها برای بازی های جمعی استفاده کرد! در ادامه مطلب چند بازی اندرویدی جالب را که در جمع می توانید بازی کنید را معرفی خواهیم کرد.